Strona główna dzieci Do jakiej szkoły posłać dziecko z zespołem aspergera?

Do jakiej szkoły posłać dziecko z zespołem aspergera?

0
Do jakiej szkoły posłać dziecko z zespołem aspergera?

Wybór szkoły, do jakiej ma uczęszczać dziecko jest zawsze bardzo ważny dla każdego rodzica. O ile dziecko całkowicie zdrowe z dużym prawdopodobieństwem zaaklimatyzuje się w każdej placówce a kwestie wyboru dotyczą wtedy raczej jakości kształcenia to decyzja ta nie jest już taka łatwa w przypadku dzieci, u których występują różnego rodzaju zaburzenia.

Problematyczny wydaje się być zespół aspergera, który nie jest przecież chorobą umysłową a raczej wynika z dysfunkcji układu nerwowego. Dziecko ze zdiagnozowaną chorobą tego rodzaju trudno ulokować w placówce specjalnej dla dzieci z typowymi chorobami umysłowymi jednak tradycyjna szkoła publiczna również nie jest właściwą w tym przypadku.

Okazuje się bowiem, że dziecko z zespołem aspergera może być wyobcowane a wręcz odrzucone przez dzieci całkowicie sprawne. Co więcej, kadra pedagogiczna w tychże szkołach nie jest specjalistycznie wyszkolona i nie potrafi przeprowadzać odpowiedniego kształcenia oraz terapii dla takich dzieci.

Ciekawostką jest fakt, iż terapia aspergera w szkole to czynnik kluczowy, y dziecko mogło rozwijać się prawidłowo. Ważne w tym przypadku jest również, by ucznia nie traktować na równi z innymi a raczej wykazywać w stosunku do niego indywidualne podejście, zgodne z jego osobistymi predyspozycjami. W takim przypadku idealnie nadaje się szkoła specjalna bądź szkoła, w której zorganizowane zostały klasy integracyjne. Tylko wtedy dziecko ma szansę na właściwy rozwój i naukę odpowiedniej komunikacji i funkcjonowania w swoim otoczeniu i codziennym świecie.