Strona główna ciekawostki Czy szkolenia na podesty ruchome są potrzebne?

Czy szkolenia na podesty ruchome są potrzebne?

0
Czy szkolenia na podesty ruchome są potrzebne?

Podesty ruchome są niezbędne do prac na wysokościach. Najczęściej wykorzystuje się je z powodzeniem w branży budowlanej i reklamowej a coraz częściej montażowej czy dekoracyjnej. Czy jednak każdy może obsługiwać tego rodzaju urządzenie?

Otóż nie. Operatorem podestów ruchomych może zostać tylko osoba, która odbyła odpowiednie szkolenie. Specjalistyczne szkolenia na podesty ruchome organizuje na przykład firma Gizo. Udział w nich może wziąć osoba pełnoletnie, która wykazuje brak przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi tego rodzaju maszyny.

Sam kurs przebiega na dwóch etapach. Pierwszy to nauka obsługi urządzenia oraz teoria dotycząca budowy podestów różnego rodzaju. Podczas zajęć kursant zdobywa również wiedzę na temat przepisów dozoru technicznego oraz przepisów BHP. Kolejny etap to praktyka, czyli zdobywanie umiejętności wykonywania wszelkich manewrów związanych z pracą wyszkolonego operatora podestów ruchomych.

Szkolenia na podesty ruchome kończą się egzaminem złożonym z części teoretycznej i praktycznej – tylko pozytywny wynik z obu uprawnia do otrzymania niezbędnego certyfikatu zezwalającego na operowanie podestem ruchomym.