Strona główna ciekawostki Praca na wysokościach – kto może taką wykonywać?

Praca na wysokościach – kto może taką wykonywać?

0
Praca na wysokościach – kto może taką wykonywać?

Za pracę na wysokościach uznaje się takie wykonywanie czynności zawodowych, które przebiega co najmniej 1 metr nad poziomem podłogi bądź ziemi. Dodatkowo, przy pracach na wysokości od co najmniej 2 metrów pracownik musi przestrzegać szczególnych wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w pracy i ochrony zdrowia oraz życia, na przykład zakładając kask ochronny.

Wszelkie przepisy dotyczące prac ponad powierzchnią ziemi czy podłogi reguluje Kodeks Pracy, przepisy BHP oraz wymogi, jakie stawia Urząd Dozoru Technicznego.

Tym samym osoba, która chce pracować na platformach, mostach, drabinach, podnośnikach samochodowych czy systemach takich jak podesty ruchome musi uprzednio przejść szereg badań profilaktycznych, który potwierdzą jego dobry stan zdrowia a lekarz wystawi właściwe zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju czynności (dokładnie mówi o tym ustawa z 1996 roku).

Pracownik oprócz dobrego stanu zdrowia musi również wyposażyć się w odpowiedni sprzęt zabezpieczający. Tym samym niezbędna może okazać się lina robocza czy uprząż. Trzeba również zaznaczyć, że platforma, na której pracuje robotnik musi być wyposażona w odpowiednie barierki zabezpieczające, ewentualnie rusztowania. Jak potwierdzają eksperci z Gizo, każdy sprzęt, który służy do wykonywania zadań takich jak praca na wysokościach musi być w pełni sprawny i posiadać aktualny przegląd techniczny. Jeżeli urządzenie ulegnie awarii należ natychmiast przerwać pracę z jego wykorzystaniem.