Strona główna ciekawostki Kierownik hurtowni – na czym polega jego praca?

Kierownik hurtowni – na czym polega jego praca?

0
Kierownik hurtowni – na czym polega jego praca?

Kierownik hurtowni to przede wszystkim osoba, która odpowiada za jej sprawne funkcjonowanie. Do jej obowiązków zalicza się sprawowanie pieczy i delegowanie obowiązków innym pracownikom oraz czuwanie nad ich bezpieczeństwem i reagowanie natychmiast, kiedy tylko pojawi się jakiekolwiek zagrożenie czy awaria.

Pamiętajmy, że kierownik hurtowni musi działać zgodnie z założeniami BHP oraz nierzadko wymogami Urzędu Dozoru Technicznego. Ponieważ na terenie hurtowni zazwyczaj pojawiają się  sprzęty i urządzenia, które mogą użytkować tylko osoby z odpowiednim certyfikatem. W hurtowni na przykład bardzo często pracuje się na wózkach widłowych i chociaż obsługa wózków widłowych nie jest trudna to zadaniem kierownika jest dopilnowanie, by operatorem takiej maszyny była tylko osoba, która odbyła specjalistyczny kurs i pozytywnie zdała egzamin, zdobywając tym samym niezbędne uprawnienia. Warto przy tym dodać, że to właśnie z inicjatywy samego kierownika najczęściej organizowane są kursy, na przykład firma Gizo organizuje takie dla indywidualnych chętnych bądź na potrzeby grupy pracowników zgłoszonej firmy.

Od kierownika hurtowni wymaga się, by posiadał chociażby wykształcenie średnie jednak bardziej niezbędne są tu ukończone kursy i szkolenia dodatkowe – na przykład właśnie to na obsługę wózków widłowych. Ponadto musi wykazywać umiejętności zarządzania grupą, ich motywowania, ale też nadzorowania. Niezbędna okazuje się tu stanowczość, świetna organizacja pracy, elastyczność i komunikatywność. Warto, by kierownik umiał obsługiwać komputer, znał branżę i otoczenie konkurencji. Nierzadko kontaktuje się z klientami firmy tak więc należałoby, aby cechowała go otwartość i umiejętność wykorzystywania terminologii rynku.