Strona główna ciekawostki Instalacja elektryczna – kiedy należy ją wymienić?

Instalacja elektryczna – kiedy należy ją wymienić?

0
Instalacja elektryczna – kiedy należy ją wymienić?

Okazuje się, że instalacja elektryczna ma być wymieniona nie tylko w przypadku jej usterki, ale również wtedy gdy nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z nimi każda instalacja elektryczna musi być wymieniona jeśli pierwotnie zakładana była wcześniej aniżeli 20 lat temu ponieważ w budynkach starych stwarza ogromne zagrożenie. W wynik przeciążenia może dojść nie tylko do śmiertelnego porażenia prądem, ale też tragicznego w skutkach pożaru. Stare instalacje elektryczne muszą być wymieniane bowiem ich izolacja nie jest już tak sprawna, poza tym dzisiaj wykorzystuje się w celu zabezpieczenia kabli zupełnie innych, lepszych jakościowo materiałów. Co więcej, w obecnych czasach używamy jednocześnie dużo więcej urządzeń, które zasilane są prądem – instalacja elektryczna sprzed wielu lat z pewnością nie jest do tego przystosowana.

Pamiętajmy też o tym, że elektryka w domu musi być modernizowana zawsze przy jego rozbudowie. Prac tego rodzaju może się jednak podejmować tylko wykwalifikowana, wykazująca się niezbędnymi uprawnieniami ekipa elektryków. Amatorzy, którzy nie zostali specjalnie wyszkoleni do pracy z niebezpieczną przecież energią elektryczną nie powinni podejmować żadnych działań w tym zakresie bowiem zaszkodzą nie tylko sobie, ale i osobom w najbliższym otoczeniu (na przykład innym domownikom).