Strona główna ciekawostki Agent ubezpieczeniowy – kto to taki i jakie są jego obowiązki?

Agent ubezpieczeniowy – kto to taki i jakie są jego obowiązki?

0
Agent ubezpieczeniowy –  kto to taki i jakie są jego obowiązki?

Agent ubezpieczeniowy jest pewnego rodzaju przedsiębiorcą, który poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej, zwanej inaczej działalnością agencyjną, zawiera umowę z zakładem ubezpieczeń ściślej zwaną umową agencyjną.

Taki przedsiębiorca zostaje wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych, w oparciu o ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Agent ubezpieczeniowy nie jest pracownikiem banku jak również nie zajmuję się bezpośrednio naszymi finansami, patrząc od strony zadzierzganych przez nas kredytów lub zakładanych lokat bankowych.

Jakkolwiek zawarcie ubezpieczenia jest swoistego rodzaju inwestycją w zabezpieczenie naszego kapitału. Działalność wykonywana poprzez agenta ubezpieczeniowego, tak więc działalność agencyjna polega na czynnościach agencyjnych, których nadzorowaniem jak i organizowaniem zajmuje się agent. Do takich czynności należą przede wszystkim działania mające na celu pozyskanie klientów dla zakładu ubezpieczeniowego.

Warunkami jakie musi spełnić agent, by przekonać do własnej osoby potencjalnego klienta jest niewątpliwe wzbudzanie zaufania, sprawianie wrażenia osoby pewnej siebie, dysponować bogatą wiedzą jak i co wydaję się być najważniejsze umieć go przekonać, iż jego los jest dla niego sprawą priorytetową. Dopiero po spełnieniu wyżej wymienionych celów, agent uzyskując przychylność klienta może przejść do zawarcia umowy agencyjnej zawieraną w imieniu, jak  również na rzecz ubezpieczyciela. Jednak podpisanie umowy z klientem to nie koniec pracy agenta. Musi on uczestniczyć w administrowaniu i realizowaniu umów ubezpieczyciela, rzecz jasna w imieniu zakładu ubezpieczeniowego.

Aby zostać skutecznym agentem ubezpieczeniowym trzeba być osobą otwartą, bez problemu nawiązującą kontakty, bardzo profesjonalną i posiadać dobrą znajomość polskiego prawa, aby łatwiej lawirować między jego przepisami. Zasada jest bardzo prosta, im większą liczbę klientów zdobędzie tym większa będzie jego prowizja.